Energipriser skaber dårlige forhold på arbejdet

8 nov, 2022

Der er de seneste år sket meget i verdenen omkring os. En epidemi har ramt os alle og flere kriser har været under opsejling. Blandt andet har Rusland Ukraine krisen haft stor betydning for Danmark, hvor det specielt har ramt el- og gaspriserne. Energipriserne er skyhøje, og mange danske hjem oplever store stigninger på elregningen. De voldsomme stigninger i el priserne, har ikke kun påvirket privatpersoner, men også mange arbejdspladser er hårdt ramt. Mange virksomheder vælger derfor at spare på for eksempel strøm og varme, hvilket har resulteret i at mange ansattes forhold er blevet forringet det senest år. 

Energipriser skaber dårlige forhold på arbejdet

Virksomheder har prioriteret besparelser over medarbejdernes arbejdsforhold. Her er blandt andet kontoransatte blevet påvirket, og oplevet at der er blevet skruet ned for varmen, og at der er blevet slukket for mere lys. Bedre arbejdsforhold på arbejdspladsen har afgørende betydning for trivsel og effektivitet på jobbet. Dog har mange virksomheder være nødsaget til at foretage besparelser for at kunne overleve energikrisen. God belysning er meget væsentlig for at folk kan arbejde hensigtsmæssigt og udføre deres daglige arbejdsopgaver. 

Kontoransattes arbejdsforhold er forringet

Det er blevet anbefalet fra regeringens side, at virksomheder og institutioner skruer ned for varmen og holder en indendørstemperatur på 19 grader. Her er det især kontoransatte med et stillesiddende job, der vil kunne mærke en markant forskel. Energipriserne har nødsaget virksomheder og institutioner til at sænke varmen og bruge mindre lys. og de massive ændringer i den daglige drift, har været på bekostning af medarbejdernes trivsel og velvære.

Der bliver arbejdet mange timer rundt omkring på de danske arbejdspladser. Det er derfor essentielt at bibeholde glade og tilfredse medarbejdere, der trives godt på jobbet. De store ændringer, som kontoransatte har oplevet i den daglige trivsel, har gjort at mange har udvist stor utilfredshed overfor de ændringer der er blevet foretaget. Gode arbejdsforhold er vigtige for et godt arbejdsmiljø med god trivsel, både fysisk og psykisk.

Energivenlig belysning til kontorer

En god arbejdsbelysning på kontoret er vigtigt, for at skabe et lækkert og lyst arbejdsmiljø. Som sagt er mange virksomheder nødsaget til at foretage ændring, for at overleve. Her vil belysning, der både er energivenligt og afgiver et godt arbejdslys, være optimalt. På kontorer og indendørs arbejdspladser er LED armaturer og LED lyspaneler meget hyppigt anvendt da de giver stærk og effektiv belysning uden at blænde.

LED paneler kan give et koncentreret og arbejdsvenligt lys, der ikke er hård ved øjnene. Samtidig er LED paneler en energivenlig løsning til virksomheder der er hårdt ramt økonomisk. Det er essentielt med energivenlig og god belysning, for at virksomheder kan spare på energien, men samtidig også tilgodese medarbejdernes arbejdsforhold.